fredag 23. oktober 2009Oljeboring i Lofoten – partienes valgkamp
25.09.09. Emilie Brænde Søyseth

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen er i dag et sentralt diskusjonstema, ikke minst var det et viktig tema under årets valgkamp. De fleste partiene har valgt side i saken. Under åpningen av SVs landsmøte sa Kristin Halvorsen i følge NRK at ”denne saken vil bli en av de viktigste sakene for SV i valgkampen”.http://www.dagbladet.no/2009/09/01/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/7897275/
Grafikk: Kjell Erik Berg


I følge en meningsmåling gjort av Synovate for Dagbladet (bilde over) mente 19 prosent av motstanderne av oljeutvinning at saken er viktig når de skal stemme parti.

Kan avgjøre stemmer

Folkebladet.no skrev på sine nettsider før valget at oljeboringen kan avgjøre stemmer. Flere velgere kan la holdningen til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja avgjøre hvilket parti de setter på stemmeseddelen, skriver Gudrun Gulldahl i artikkelen. Videre utelukket ikke valgforsker Marcus Buck at flere velgere kan endre parti som følge av engasjement.
- De som tidligere har stemt Venstre, men er for oljeboring hopper til Høyre, mens Ap-velgere som er mot oljeboring vil hoppe over til SV, sier han ifølge nettavisen.
Buck forklarte i samme artikkel at saken ikke vil få betydning for fordelingen mellom de ulike partiene, og i hvert fall ikke for balansen mellom den borgerlige og rød-grønne blokken.
- Det nuller hverandre ut fordi velgerne går i begge retninger. Den kan godt være en sak folk velger parti ut fra, uten at det får betydning for mandatfordeling (se meningsmåling fra Synovate/Dagbladet over)Resultatet etter valget viser derimot at holdninger til oljeboring hadde lite å si for hvilke partier som fikk flest stemmer. Se Dagbladets analyse av valgdagsmålingene i etterkant av valget.

Ulike meninger

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har sagt klart ”ja” til åpning for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Likevel er det ikke det eneste partiet som er for oljeboring. Høyre skriver på sine nettsider at det er viktig at vi utnytter de muligheter som olje- og gassressursene gir oss (…). Olje- og gassvirksomheten må selvsagt skje på en slik måte at det tas nødvendige hensyn både til miljøet og andre næringers interesser. KrF skriver selv at oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare naturområder der miljøhensyn taler for at oljeutvinning er uforsvarlig.
Sosialistisk Venstre, Venstre og Rødt har alle markert seg som motstandere av oljeboring og vil heller kun satse på fornybare ressurser, som vind -, sol -, og vannkraft.
Arbeiderpartiet vil ikke ta standpunkt før flere fakta er på bordet og en endelig avgjørelse kan finne sted i løpet av 2010, da forvaltningsplanene for de nordlige områdene skal revideres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar