torsdag 18. februar 2010

Det digitale mediesamfunnet

I denne oppgaven skal jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.
En informasjonskløft kan defineres slik: ”En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre”. (wikipedia) Det vil si at det er mangelen på informasjon og kunnskap som i hovedsak er grunnen til informasjonskløftene. Evnen til å formidle og motta et budskap vil også være sentralt, i og med at vi har forskjellige grader av forståelse og ikke nødvendigvis snakker samme språk.
Mediene jeg vil ta for meg i denne oppgaven er i hovedsak basismediene; TV, data (internett) og aviser.

Sentrale problemstillinger som vil være aktuelle i denne oppgaven er hvilke av disse mediene vil i størst grad skape/forsterke informasjonskløftene og hvilke medier vil i størst grad motvirke informasjonskløftene. I hvilken grad vil den økende mengden informasjon være med på å skape informasjonskløfter, da spesielt med tanke på tilgangen til internett?